Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 700Ah model: VTDX700H

Thông tin
  • Model: VTDX700H
  • Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 700Ah model: VTDX700H