Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 600Ah model: VTDX600MH

Thông tin
  • Model: VTDX600MH
  • Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 600Ah model: VTDX600MH