Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 545Ah model: VTDX545MH

Thông tin
  • Model: VTDX545MH
  • Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 545Ah model: VTDX545MH