Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 565Ah model: VTI565

Thông tin
  • Model: VTI565
  • Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 565Ah model: VTI565