Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 565Ah model: VTDX565MH

Thông tin
  • Model: VTDX565MH
  • Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 565Ah model: VTDX565MH