Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 445Ah model: VTIL445L

Thông tin
  • Model: VTIL445L
  • Bình điện Ắc Quy Xe Nâng Hitachi Lifttop 48V - 445Ah model: VTIL445L